APUtime certyfikowany partner

Kto jest certyfikowanym partnerem?

Certyfikowany partner to przeszkolony specjalista posiadający certyfikat, który potwierdza kompetencje korzystania z ApuTime na poziomie eksperta. Wdraża ApuTime i świadczy wsparcie.