Analiza przypadków

Korzystanie z APUtime zwiększa wartość Twojego biznesu

Usługi doradcze
Proces przygotowania firmy do sprzedaży wiąże się z dziesiątkami małych i większych zadań, które muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności. Rezultaty muszą być perfekcyjne, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć wszelkich błędów.
8
 pracownicy
35
+
projekty
9
ApuTime to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami. To intuicyjny sposób na prowadzenie biznesu.

Przed wdrożeniem

Petr Pavlita jest doświadczonym strategiem marketingowym. Twierdzi, że tylko 10 % firm jest gotowych do skutecznej sprzedaży, a pozostałe 90 % potrzebuje pomocy. Proces przygotowania firmy do sprzedaży obejmuje dziesiątki drobnych i większych zadań, które muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności. Rezultaty muszą być perfekcyjne i dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć wszelkich błędów.

Niezależnie jaki jest powód sprzedaży firmy (problemy zdrowotne, zmiana pokoleniowa, syndrom wypalenia zawodowego lub inne nagłe wydarzenie), kluczem do sukcesu jest uzyskanie najlepszej ceny, a następnie przygotowanie do przekazania firmy nowemu zarządowi.

Jeśli model biznesowy jest zdrowy fundamentalnie, a sama firma ma przewagę konkurencyjną, można ją przedstawić jako odpowiednią inwestycję przy użyciu technik procesowych i marketingowych. Jednakże, aby przekazać firmę nowemu właścicielowi, należy ją najpierw zdepersonalizować, a to jest możliwe tylko poprzez skuteczne i efektywne zarządzanie procesami.


Z APUtime

APUtime pozwala kontrolować istniejące i przyszłe zlecenia, aktualny status oraz dalszy rozwój. Ujawnia luki w procesowym zarządzaniu projektami oraz w wykorzystaniu poszczególnych zasobów. Rzeczywisty zysk finansowy poszczególnych faz projektów, jak i całych zleceń, staje się bardziej przejrzysty, przypisanie zadań i kontrola są w pełni zautomatyzowane, a zastępczość zasobów jest efektywnie rozwiązywana.

Profesjonalne dokumenty, które można kontrolować w czasie rzeczywistym, można uzupełnić o odpowiednią strategię marketingową i PR. W efekcie cena firmy przeznaczonej do sprzedaży może szybko wzrosnąć. To ciężka praca, ale warta zachodu.

Plan, Zarządzanie, Kontrola
Precyzyjne mapowanie procesów
Intuitywne raportowanie


Korzystanie z APUtime zwiększa wartość Twojego biznesu

Etapy

 • Wstępna analiza procesów i sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorstwo
  Ustalenie priorytetów. Analiza. Identyfikacja know-how i przewagi konkurencyjnej... oraz inne profesjonalne usługi doradcze.
 • Optymalizacja projektów, procesów
  Wprowadzanie projektów i procesów do APUtime. Tworzenie przykładowych szablonów.
 • Codzienna praca
  APU dystrybuuje, kontroluje i raportuje poszczególne etapy projektów w oparciu o ich priorytety i kontekst.

Wnioski

 • Dalsza optymalizacja procesów w większości przypadków pociąga za sobą wzrost efektywności i ujawnia potencjał rozwojowy firmy, co jest jednym z kluczowych czynników, na które zwraca uwagę każdy nowy właściciel przy zakupie firmy.
 • Nawet w środowisku, które nie jest dobrze znane konsultantowi, APU może szybko zidentyfikować wąskie gardła procesu, wskazać je i uniknąć przeciążenia kluczowych zasobów. Odpowiada na pytanie: Ile projektów może jeszcze wziąć na siebie nasza firma w obecnym składzie, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania optymalnie?