Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (AI) w postaci autonomicznego Wirtualnego Asystenta Projektu zapewnia optymalizację planu, a tym samym gwarantuje sprawną realizację projektów w terminie.

Tak niezawodny jak nawigacja samochodowa, planuje najszybszą trasę. Reaguje na przeszkody lub zmiany, przeliczając i aktualizując szacowany czas potrzebny do osiągnięcia celu.

Wystarczy, że utworzysz zadania, określisz termin ich wykonania, a Wirtualny Asystent Projektu zajmie się całą resztą. Bez problemu radzi sobie ze skomplikowanymi obliczeniami. Jego praca zaczyna się tam, gdzie kończą się ludzkie możliwości.

Nawet doświadczony menedżer nie jest w stanie w ciągu kilku chwil przeanalizować i przeliczyć setek tysięcy wariantów planów z kilku miesięcznym wyprzedzeniem i znaleźć idealne rozwiązanie. Asystent przydziela zadania dostępnym współpracownikom z wymaganymi kompetencjami; przypomina, raportuje, informuje o wszelkich zmianach lub zakończeniu i zapewnia pełny przegląd stanu poszczególnych projektów.

Nie przeciąża pracowników, a jednocześnie w pełni wykorzystuje ich wolne moce przerobowe. Nadaje priorytety zadaniom tak, aby praca została wykonana w jak najkrótszym czasie. Szybko dostosowuje się do otoczenia firmy i stale się doskonali.

Misją Wirtualnego Asystenta Projektu nie jest zastąpienie pracy ludzkiej. Ma on odciążyć każdego z nas od rutynowych czynności, których nie lubimy wykonywać lub które absorbują zbyt dużo czasu, który mógłby zostać wykorzystany w bardziej kreatywny sposób.

Mapowanie procesów w ProjectFormation™

ProjectFormation™ całkowicie eliminuje zmartwienia związane z ciągłością zadań. Wystarczy określić co i w jakiej kolejności ma się odbyć. Wirtualny Asystent Projektu zapobiega umieszczeniu w harmonogramie zadania "Prześlij raport" przed zadaniem "Utwórz raport".

Mapowanie procesów w ProjectFormation™ zgodnie ze standardami BPMN jest bardzo intuicyjne i proste. Pomoże Ci uświadomić sobie kolejność działań i często wskaże błąd w procesie, zanim jeszcze zdasz sobie z tego sprawę.

Jaka jest różnica między procesem a projektem? Projektem może być np. budowa elektrowni słonecznej, jesienna kampania reklamowa psich kurtek przeciwdeszczowych czy kwietniowa dostawa nowych okien do domu jednorodzinnego na Florydzie. Jest to konkretne przyporządkowanie jakiegoś wydarzenia lub zlecenia. Możesz ustalić datę rozpoczęcia i zakończenia projektu. Dzięki temu możesz go precyzyjnie zaplanować z wyprzedzeniem.

Proces to sekwencja określonych zadań, które nawiązują na siebie i często rozgałęziają się w różny sposób. Niektóre procesy są uruchamiane przez kierownika projektu, inne mogą być uruchamiane automatycznie, np. poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej lub dostarczenie faktury. Jeden projekt często składa się z kilku różnych procesów.

Proces, który będzie wykorzystywany częściej, np. tworzenie newslettera, zapisz jako szablon. Następnym razem możesz wykorzystać go i ewentualnie wprowadzić drobne zmiany.

Gantt.AI™

Gantt.AI™ to ulepszony wykres Gantta. Prawie jak żywy. Możesz zobaczyć, jak sztuczna inteligencja ożywa właśnie tam.

Po opracowaniu harmonogramu pracy Wirtualny Asystent Projektu dostarcza każdemu pracownikowi optymalny dzienny harmonogram pracy i wyświetla zadania na osi czasu Gantt.AI.

Kierownik projektu może w każdej chwili sprawdzić, kto nad czym i jak długo pracuje. Można również przeglądać raporty dla całej firmy, poszczególnych zespołów, projektów lub osób. Gdy następuje zmiana (na przykład, gdy użytkownik dodaje spotkanie do swojego kalendarza), asystent natychmiast dostosowuje harmonogram. Pozornie niewielka zmiana często wpływa na wiele innych działań i rozwiązań.

Wraz z inteligentnym harmonogramem, żywy wykres Gantta stanowi znaczną oszczędność czasu, który byłby potrzebny na wewnętrzną komunikację i spotkania operacyjne.

APUtime smart schedule

Inteligentny harmonogram

Zapomnij o tradycyjnej liście zadań. Pozbądź się paraliżu decyzyjnego dzięki Smart Schedule. Przestań martwić się tym, co zrobić wcześniej, a co później. Po prostu zacznij od pierwszego zadania w kolejności.

Inteligentny Harmonogram to lista zadań posegregowanych przez Wirtualnego Asystenta Projektu dokładnie w takiej kolejności, w jakiej muszą być wykonane. Podczas planowania asystent uwzględnia wąskie gardła, zasoby czasowe, obciążenie poszczególnych osób rozwiązujących, terminy.

Gdy tylko pojawi się najmniejsza zmiana, jest ona natychmiast brana pod uwagę, harmonogram jest korygowany, a kierownik projektu jest informowany, jeśli termin jest zagrożony. Kierownik projektu decyduje wtedy, jak postępować - czy zwiększyć możliwości zasobów ludzkich, czy też liczyć się z  opóźnieniami.

Osoby rozwiązujące zadania nie muszą się zastanawiać, co zrobić w pierwszej kolejności. Są pewni, że wykonają pracę, która ma największy wpływ na jakość i czas dostarczenia pożądanego rezultatu.

Integracje z APUtime

integracja

Czy masz swój ulubiony system CRM lub ERP? Narzędzie do komunikacji, którego używasz zamiast e-maila? E-shop? Aplikację do regularnej komunikacji mailowej lub do zarządzania dokumentami? Czy chcesz, aby współpracowały one z Wirtualnym Asystentem? To prostsze niż myślisz.

ApuTime można zintegrować z setkami innych narzędzi za pomocą Integromatu. Jak wygląda takie połączenie? Zdarzenie w systemie CRM, np. utworzenie nowego przypadku biznesowego, wywołuje niezbędne działanie ze strony ApuTime. Możemy utworzyć nowy projekt o nazwie klient i wybrać konkretny proces z banku procesów.

Dzięki dwukierunkowej komunikacji, ApuTime może natychmiast wysłać np. e-mail do konkretnego użytkownika z informacją o stworzeniu projektu i konieczności kontaktu z klientem.

Dzięki integracji nie musisz ręcznie przenosić danych pomiędzy aplikacjami. Integrację możesz skonfigurować samodzielnie lub poprosić o to naszych specjalistów lub partnerów.